Lịch thi

Lịch thi các khóa học lái xe

THÔNG BÁO I. LỊCH THI BẰNG LÁI XE MÁY Tổ chức liên tục hàng tuần.  Học viên đăng ký hồ sơ và đăng ký lịch thi trực tiếp với cán bộ trung tâm luôn. II. LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG Tổ chức hàng tháng. Chú […]