Lịch thi các khóa học lái xe

THÔNG BÁO

I. LỊCH THI BẰNG LÁI XE MÁY

Tổ chức liên tục hàng tuần.  Học viên đăng ký hồ sơ và đăng ký lịch thi trực tiếp với cán bộ trung tâm luôn.

II. LỊCH THI SÁT HẠCH LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

Tổ chức hàng tháng.
Chú ý:

  1. Khóa học lái xe ô tô B1 đúng khóa 3 tháng học viên có lịch thi
  2. Khóa học lái xe ô tô hạng B2 đúng khóa 3 tháng 12 ngày học viên có lịch thi
  3. Khóa học lái xe ô tô hạng C là sau 6 tháng học viên có lịch thi